1957. május 27. A belügyminiszter-helyettes 23. számú parancsa a törvényesség megsértéséért kiszabott büntetésekről

Szám: 6–20/1957.

 

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszter-helyettesének 23. számú parancsa

Budapest, 1957. május 27-én

 

A szocialista törvényesség megtartásának fokozottabb biztosítása érdekében a Fegyveres Erők Minisztere az 1957. évi 12. sz. parancsában szabályozta a Népköztársaság elleni bűntettek és egyéb államellenes bűntettek elkövetésével gyanúsítható személyek őrizetbe vételének és előzetes letartóztatásának rendjét. A parancs megjelenése óta ezen a téren némi javulás tapasztalható.

Az utóbbi időben azonban gyakran előfordul, hogy indokolatlanul, kellően meg nem alapozott vádak alapján tartóztatnak le, több esetben nem a jogi erejű dokumentációk alapján, hanem szubjektív véleményre támaszkodva vesznek őrizetbe személyeket. Ennek következtében több őrizetbe vett személyt a letartóztatás után szabadon kell bocsátani, ami súlyos politikai kárt okoz és rontja a Belügyminisztérium szerveinek tekintélyét.

A 12. számú parancs „Alapelvek” című melléklete 1. pontja félreérthetetlenül kimondja, hogy vezető állásban lévő személyekre vonatkozó előzetes letartóztatást csak a Belügyminiszter, vagy első helyettese, illetve a BM Politikai Nyomozó Főosztály vezetője rendelhet el. Ennek ellenére a Budapesti Rendőr-főkapitányság egy fontos vállalat vezetőjét, a Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság pedig egy neves tudóst vett őrizetbe anélkül, hogy a párt és kormány, valamint a BM felső vezetőinek engedélyét előzetesen beszerezte volna. A parancs megsértéséért elsősorban a politikai nyomozó osztályok vezetői a felelősek.

Ezért Tihanyi Sándor r. alez.-t (Bp.-i fk. pol. nyom. o. vez.) Tihanyi József r. szds.-t (Csongrád m. fk. pol. nyom. o. vez.) figyelmeztetésben részesítem.

Komoly hiányosságok tapasztalhatók a letartóztatottak őrzése terén is. A fogdák zömének őrzése nincs megfelelően biztosítva, illetve megszervezve. Gyakran előfordul, hogy a fogdaparancsnokok a felsőbb parancsnokok tudta és engedélye nélkül több kedvezményt nyújtanak az őrizetesek részére, mellyel azok visszaélhetnek, súlyos károkat okozhatnak saját vagy más testi épségében. Ezen hiányosságok következtében fordulhatott elő az alábbi eset:

A Győr-Sopron megyei rendőr-főkapitányság fogdájában egy őrizetes azzal a kéréssel fordult a fogda parancsnokához, hogy engedélyezze szemüvegének használatát, mivel a vizsgálótól olyan utasítást kapott, hogy az általa elkövetett bűncselekményeket írja le és hivatkozott arra, hogy mivel rövidlátó, anélkül nem tudja elírni. A fogda parancsnoka az engedélyt megadta és az őrizetes részére az őrszemélyzet a szemüveget beadta, aki azt összetörte és annak üvegével öngyilkosságot kísérelt meg. Az őrizetest súlyos állapotban szállították kórházba. A kórházba szállítás után az őrizetes őrzését a kórházban is megszervezték. Az őrizetes azonban a kórház II. emeletén lévő betegszobából az ablakon kiugorva újabb öngyilkosságot kísérelt meg.

Ezért Márffy István r. alez.-t (Győr-Sopron m. r. főkap. vez.) mivel az őrizetes őrzését nem kellő körültekintéssel szervezte meg, illetve annak megfelelő ellenőrzését elmulasztotta figyelmeztetésben részesítem.

         Németh László r. hdgy.-t (Győr-Sopron m. r. főkap.) a fogda parancsnokát, mivel a felsőbb vezetők tudta és hozzájárulása nélkül engedélyt adott a szemüveg beadására, mellyel elősegítette az őrizetes öngyilkossági kísérletét megrovásban részesítem.

Utasítom a Győr-Sopron megyei rendőr-főkapitányság vezetőjét, hogy a mulasztásért felelős beosztottakat saját hatáskörében fenyítse meg. A törvénysértő intézkedések és mulasztások igen károsan befolyásolják a Belügyminisztérium munkájának színvonalát, akadályozzák a Belügyminisztérium és a dolgozók közötti jó kapcsolat további elmélyítését.

A törvényesség további megszilárdítása érdekében megparancsolom:

1.      A politikai nyomozó szervek vezetői és beosztottai ismételten tanulmányozzák át a Fegyveres Erők Miniszterének 1957. évi 12. számú parancsát és az őrizetbe vételeket, illetve előzetes letartóztatásokat a jövőben annak megfelelően foganatosítsák.

2.      A parancsnokok nagyobb gondossággal és körültekintéssel szervezzék meg a letartóztatottak őrzését. A fogdák őrszemélyzetének eligazítását úgy szervezzék meg, hogy azok minden helyzetben, minden eshetőségre felkészülve képesek legyenek felelősségteljes szolgálatukat jól ellátni. A parancsnokok fokozottabb mértékben ellenőrizzék az őrszemélyzet szolgálatának ellátását.

 

[Az érvényes miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok, utasítások, közös utasítások gyűjteménye 1957. Budapest, Belügyminisztérium, 1959. 261–263.]