1957. július 9. A belügyminiszter-helyettes 44. számú utasítása a BM Tisztiházról

Szám: 6/1724/57.

 

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszter-helyettesének 44. számú utasítása

Budapest, 1957. július hó 9-én

 

Az 1956. októberi ellenforradalmi események alatt miniszteri döntés nélkül a BM Tisztiházat megszüntették és helyette az összes belügyi beosztott és családtagjai által látogatható Kultúrházat hoztak létre.

Ez az intézkedés – mint az elmúlt félév tapasztalata bizonyítja – helytelen volt, mert azok a körülmények, melyek a BM Tisztiház létrehozását szükségessé tették, ma is fennállanak.

A BM Tisztiház megszüntetésénél nem vették figyelembe, hogy a BM központi szerveinél, a Budapesti és Pest megyei Rendőrfőkapitányságokon szolgálatot teljesítő tisztek létszáma nagyobb, mint a BM Tisztiház befogadóképessége. A belépések kiszélesítése nagyfokú zsúfoltságot eredményezett, mely lehetetlenné teszi a látogatók zavartalan pihenését és szórakozását.

A BM tiszthelyettesi és polgári állományú beosztottai kulturális nevelésének, szórakozásának és pihenésének lehetőségeit a Budapesti Főkapitányság clubja megfelelően biztosítja, így ez sem indokolja a jelenlegi állapot fenntartását.

Annak érdekében tehát, hogy a Budapesten szolgálatot teljesítő BM tisztek kulturális nevelése, szórakozása és kulturált pihenése biztosítva legyen, az alábbiakat rendelem el:

A Belügyminisztérium Kultúrháza helyett újra létre kell hozni a Belügyminisztérium Tisztiházát.

A Belügyminisztérium Tisztiháza feladata a BM Budapesten szolgálatot teljesítő tiszti állományának kulturális nevelése, szórakozásának biztosítása.

1957. július 30-ig ki kell dolgozni a Belügyminisztérium Tisztiháza „Működési Szabályzat”-át.

A Belügyminisztérium Tisztiháza munkájában a legszigorúbb takarékosságot kell megvalósítani. 1958. január 1-től az állami támogatás összegét csökkenteni kell.

Kulturális tevékenységéhez, az étterem fenntartásához szükséges összegeket saját bevételéből kell biztosítania. Zavartalan működéséhez a BM Terv- és Pénzügyi Főosztálya, illetve Anyagi és Technikai Főosztálya működési kölcsön formájában forgótőkét biztosítson.

A bevételek növeléséhez szükséges intézkedéseket a Belügyminisztérium Tisztiháza Parancsnoksága 1957. július 20-ig dolgozza ki.

A Belügyminisztérium Tisztiháza munkájának elvi-politikai irányításához a Tisztiház Parancsnoksága vegye igénybe a BM MSZMP Intézőbizottsága segítségét.

[Az érvényes miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok, utasítások, közös utasítások gyűjteménye 1957. Budapest, Belügyminisztérium, 1959. 384–385.]