1957. december 2. A belügyminiszter 54. számú parancsa a személyi állományt érintő egyes egészségügyi intézkedésekről

Szám: 6–200/1957.

 

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének 54. számú parancsa

Budapest, 1957. december 2-án

 

A Belügyminisztérium személyi állományának számottevő része – munkájának sajátosságánál fogva – fizikailag és szellemileg fokozottabban van igénybe véve. Az ellenforradalmi időszakban és az azt követő hónapokban sok belügyi beosztott az átlagot jóval meghaladó erőkifejtéssel végezte önfeláldozó munkáját, és ennek következtében a legutóbbi időben nagyszámban lépett fel kimerüléses állapot a beosztottak soraiban. A kimerüléses állapot károsan befolyásolja a munkaképességet, zavaró tényező a családi életben, csökkenti a szervezet ellenálló képességét a fertőző betegségekkel szemben.

A belügyi beosztottak számára számos egészségügyi intézmény és lehetőség áll fenn egészségük védelmére. A BM egészségügyi szolgálata rendszeres szűrővizsgálatokat végez a megbetegedések idejében való felismerése és gyógykezelése érdekében.

A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy az állomány egy része, sok esetben a tisztek és vezetők elhanyagolják egészségük védelmét és kötelező orvosi vizsgálatoknak nem tesznek eleget. Ez különösen járványos időben rendkívül veszélyes és károsan befolyásolja az állomány ütőképességét.

Az állomány egészségügyi állapotának megjavítása érdekében és az e téren meglévő visszásságok megszüntetése érdekében megparancsolom:

1.      Az Egészségügyi Osztály szervezze meg a BM személyi állományának egészségügyi felülvizsgálatát. A felülvizsgálat ütemét és mértékét az Egészségügyi Osztály vezetője határozza meg. Az Egészségügyi Osztály által lerendelt mindennemű szűrővizsgálaton való pontos megjelenés minden belügyi beosztott számára – rendfokozatra és beosztásra való tekintet nélkül – kötelező.

2.      Különös gondot és fokozott figyelmet kell fordítani a szűrővizsgálat során a személyi állomány azon részére, akik szolgálati körülményeik, beosztásuk következtében az átlagosnál fokozottabb szellemi és fizikai igénybevételnek vannak kitéve. Részükre az Egészségügyi Osztály vezetője évenként, a szükséghez mérten több alkalommal rendeljen el szűrővizsgálatot, kísérje figyelemmel munkakörülményeiket és szükség esetén megfelelő javaslatokat tegyen.

A fokozott egészségügyi gondozást kívánó belügyi dolgozók névjegyzékét a BM Személyzeti osztály vezetője állítsa össze.

3.      A BM egész személyi állománya állapotáról az Egészségügyi Osztály vezetője évenként terjesszen a Kollégium elé jelentést.

4.      Fokozottabban kell gondoskodni a beosztottak évi szabadsága alatti pihenéséről, ezért az üdülőinkben biztosítani kell a beosztottak maximális nyugalmát és pihenését. Az egészségügyi szolgálatot az eddiginél jobban be kell vonni az üdülés irányításába és ellenőrzésébe.

Az Egészségügyi Osztály és az Üdültetési Központ vezetője vizsgálják meg a szanatórium jellegű üdültetés lehetőségeit, és a rendelkezésre álló eszközök felhasználásával a szükségletnek megfelelő mértékben szervezzék meg az irányított szanatóriumi üdültetést.

Jelen parancsomat a BM egész személyi állományával ismertetni kell. Végrehajtásáért a BM Egészségügyi Osztály vezetőjét és valamennyi Parancsnok (Vezető) elvtársat teszem felelőssé.

 

[Az érvényes miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok, utasítások, közös utasítások gyűjteménye 1957. Budapest, Belügyminisztérium, 1959. 153–154.]