1957. december 4. A belügyminiszter-helyettes 61. számú utasítása az őrizetesek osztályhelyzetének pontosabb meghatározásáról

Szám: 6–21/1957.

 

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszter-helyettesének 61. számú utasítása

Budapest, 1957. december 4-én

 

A Belügyminisztérium nyomozó és vizsgálati szervei a nyomozati és vizsgálati munkáról adott jelentésekben, az ezekkel kapcsolatos statisztikákban sok esetben nem megfelelően leellenőrzött és így megtévesztő adatokat tüntetnek fel az őrizetesek, vagy gyanúsítottak szociális származására vonatkozólag.

Ez a Párt és az állami vezetés esetleges félrevezetésére szolgáltathat alapot. Akadályozza a BM munkájának értékelését, az osztálypolitika helyes érvényesítését, megnehezíti a munka eredményességének felmérését az ellenséges kategóriák elhelyezkedésének és támadási irányuknak meghatározását.

Ezek a téves adatok sok esetben a valóságtól eltérően azt mutatják, hogy a köztörvényes és politikai bűnözők nem elsősorban osztályidegen, lumpenproletár, huligán elemek soraiból kerülnek ki.

A félrevezető adatok szolgáltatásának alapja, hogy a rendőri és politikai nyomozó szervek egyes vezetői és beosztottai nem tartják kötelességüknek a gyanúsítottak, őrizetesek valódi osztályhelyzetének tisztázását és sok esetben csak bemondás alapján határozzák azt meg. Előfordul, hogy többszörösen büntetett huligán elemeket, osztályidegeneket, névleges foglalkozásuk, jelenlegi munkakörük, vagy származásuk alapján munkásnak tüntetnek fel.

A fenti hibák megszüntetése érdekében az illetékes rendőri és politikai nyomozó vezetőket és beosztottakat az alábbiakra utasítom:

1.      A gyanúsítottak és őrizetesek, vagy operatív feldolgozás alá vont személyek osztályhelyzetét minden esetben mélyrehatóan – ha szükséges, külön intézkedések bevezetése útján is – tisztázni kell.

2.      A BM felső vezetésének, a BM II. Főosztály Tájékoztató Osztályának, vagy bármely elöljárójának adott jelentések, párt felé adott tájékoztatók ilyen irányú adatait szintén ellenőrizni kell. A jelentésekbe, tájékoztatókba, vagy statisztikába csak alaposan leellenőrzött adatok szerepelhetnek, melynek helyességéért a parancsnok felelős.

3.      A parancsnokok tartsanak eligazításokat beosztottaiknak az osztályhelyzet megállapításának alapvető kérdéseiről. Nem lehet munkásnak, vagy parasztnak feltüntetni azt, aki pl. már kétszer büntetve volt, valamint azokat az osztályidegen személyeket, akiket a proletárdiktatúra szorított ki pozícióikból fizikai munkára, stb.

4.      Az osztályhelyzet meghatározásánál származást, eredeti és jelenlegi foglalkozást együttesen kell alapul venni. A parancsnokok ellenőrizzék, hogy az osztályhelyzet megállapítása ne sablonosan, hanem minden körülmény vizsgálata és figyelembevétele után történjék. Az adatok felvételénél minden esetben a jegyzőkönyvben és a statisztikában fel kell tüntetni a származást, az eredeti és jelenlegi foglalkozást.

Azokat a beosztottakat és vezetőket, akik a jelen utasítás ellenére az osztályhelyzet megállapítása terén hanyagságot, nemtörődömséget tanúsítanak és emiatt helytelen adatokat szolgáltatnak, felelősségre kell vonni.

Jelen utasításomat az egész rendőri és politikai nyomozó állománnyal ismertetni kell.

 

[Az érvényes miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok, utasítások, közös utasítások gyűjteménye 1957. Budapest, Belügyminisztérium, 1959. 405–406.]