1958. február 21. A legfőbb ügyész és a belügyminiszter 004/1958. Legf. Ü. számú közös utasítása egyes közbiztonsági őrizetbe vett személyek ügyének elbírálása tárgyában

Szám: 004/1958. Legf. Ü.

 

A Legfőbb Ügyész és a Belügyminiszter 004/1958. Legf. Ü. számú közös utasítása

egyes közbiztonsági őrizetbe vett személyek ügyének elbírálása tárgyában

 

A büntetőpolitikánk egyes kérdéseiről szóló 103/1958. IM, BM, és Legf. Ü. számú közös utasítás alapelvei a közbiztonsági őrizetbe vett személyek ügyeinek elbírálásánál is értelemszerűen alkalmazandók, ezért az ilyen ügyek megfelelőbb intézése érdekében az alábbiakra utasítjuk az ügyészi és rendőri szerveket:

1.      A megyei (fővárosi) ügyész és a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány haladéktalanul állapítsa meg, hogy kik azok a munkás és dolgozó paraszt származású személyek, akik a megye (főváros) területéről ez idő szerint közbiztonsági őrizet alatt állnak.

2.      A közbiztonsági őrizetben lévő munkás és dolgozó paraszt származású személyek közül azokkal szemben, akiknél a büntető eljárás megindítására alap van és a büntető eljárás a 103/1958. számú közös utasítás II. 1. pontja alapján is szükségesnek mutatkozik, a nyomozást legkésőbb 1958. március 10. napjáig el kell rendelni.

3.      Azoknál a – politikai okokból – közbiztonsági őrizetbe vett munkás és dolgozó paraszt származású személyeknek az őrizetét, akikkel szemben a 2. pont értelmében a büntetőeljárás megindítása szükségtelennek mutatkozik, a megyei rendőrfőkapitány – a megyei ügyésszel egyetértve – haladéktalanul megszüntetni köteles. A megszüntetéssel egyidejűleg a megyei rendőrfőkapitány a 8–20/1/1957. számú közös utasítás 24. pontjában felsorolt szerveket is tájékoztatja.

4.      Ha a megyei ügyész és a megyei rendőrfőkapitány között a közbiztonsági őrizet megszüntetése tárgyában egyetértés nincs, úgy a vitás kérdésben a belügyminiszter a legfőbb ügyésszel együttesen dönt. Ilyen esetben a megyei ügyész a legfőbb ügyészhez, a megyei rendőrfőkapitány pedig a belügyminiszterhez azonnal köteles olyan jelentést felterjeszteni, mely a saját és az ellenvélemény indokait is tartalmazza.

5.      A munkás és a dolgozó paraszt származású személyek közbiztonsági őrizetét az 1957. évi 41. sz. tvr. 1. §-a alapján a jövőben nem kívánjuk meghosszabbítani. Ezért az ilyen őrizetesek ügyében a 8–20/1957. számú közös utasítás 22. pontjában megjelölt szervek az őrizetnek 6 hónapon túli meghosszabbítására javaslatot ne tegyenek.

6.      A 103/1958. sz. közös utasításban rögzített elvekre figyelemmel az 1957. évi március hó 15. napja előtt elkövetett ellenforradalmi cselekmények miatt munkás és dolgozó paraszt származású személyekkel szemben – ha büntető eljárás indítására nincs alap – a jövőben közbiztonsági őrizet elrendelését nem lehet kezdeményezni. Ha a büntető eljárás indítására alap és szükség van, akkor büntető eljárást kell indítani.

7.      A jelen utasításban foglaltak nem alkalmazhatók azokra a munkás és dolgozó paraszt származású egyénekre, akiket 1945 után már valamely államellenes bűncselekményért jogerősen elítéltek, vagy akik ilyen tevékenység miatt internálva vagy ref. alá voltak helyezve.

 

Budapest, 1958. február hó 21. napján.

 

[Az érvényes miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok, utasítások, közös utasítások gyűjteménye 1958. Budapest, Belügyminisztérium, 1959. 273–274.]