1958. július 7. A belügyminiszter-helyettes 22. számú utasítása elbocsátott belügyi beosztottaknak a polgári életben való elhelyezéséről

Szám: 10–23/13/1958.

 

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszter-helyettesének 22. számú utasítása

Budapest, 1958. július 7-én

 

Az ellenforradalom leverése óta a Belügyminisztérium szerveitől számos beosztottat bocsátottak el. Az elbocsátottak többségükben olyanok voltak, akik az ellenforradalom alatt kompromittálták magukat, vagy egyéb okok miatt alkalmatlanná váltak belügyi szolgálatra. Eddigi megállapítások szerint ezen személyek többsége a polgári életben, kisebb-nagyobb vezető beosztásba helyezkedett el. Vannak nem kis számmal olyan volt BM beosztottak is, akik a polgári életben érdemtelenül magas beosztásokba kerültek.

Megállapítottam, hogy a BM-ből leszerelt, illetve elbocsátott személyek elhelyezésénél sok helyen érvényesül a baráti (haveri) kapcsolat és így magas beosztásokba kerülnek olyan egyének, akik azt nem érdemlik meg. A baráti alapon történő elhelyezéseknél nem egyszer hivatkoznak – a kinti szerveknél – operatív és állami érdekre. Ez a gyakorlat teljesen hibás és káros, s csak a Belügyminisztérium kompromittálására alkalmas.

Az elhelyezéseknél tapasztalható elvtelenség és visszaélések megszüntetése érdekében elrendelem:

1.      A Belügyminisztériumból elbocsátott beosztottakat csak az illetékes személyzeti osztályok vezetőinek egyetértésével lehet elhelyezni.

2.      Minisztériumokba főelőadói, más szerveknél – osztályvezetői, vállalatvezetői – s e beosztásokkal egyenértékű vagy magasabb beosztásokba elhelyezni volt BM beosztottakat csak a BM Személyzeti Főosztály előzetes egyetértésével lehet.

3.      A BM központi állományából leszerelésre kerülő beosztottak elhelyezését a BM Szociális Csoport állományába tartozó függetlenített elhelyezési előadó intézi.

4.      Az országos parancsnokságok, a budapesti és megyei rendőr-főkapitányságok állományából elbocsátott beosztottak elhelyezésével a személyzeti osztályok egyik – állandó jelleggel megbízott – személyzeti előadója foglalkozzon.

5.      Utasítom a személyzeti osztályok vezetőit, hogy elbocsátási javaslatot csak úgy terjesszenek fel jóváhagyásra, ha már az elbocsátásra kerülő beosztott polgári munkaköre biztosítva van. A fegyelmi úton elbocsátott beosztottak elhelyezkedéséről is gondoskodni kell.

6.      Egyéni alapon történő elhelyezést, állásszerzést megtiltom, s a rendelkezésem megszegőit fegyelmileg felelősségre fogom vonni.

Jelen utasításomat ismertetni kell a BM tiszti állománya előtt.

 

[Az érvényes miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok, utasítások, közös utasítások gyűjteménye 1958. Budapest, Belügyminisztérium, 1959. 237–238.]