1958. szeptember 20. A belügyminiszter 26. számú parancsa az „ellenforradalom” alatt elesett karhatalmisták végleges állományba vételéről

Szám: 10–21/26/1958.

 

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének 26. számú parancsa

Budapest, 1958. szeptember 20-án

 

Az 1956. októberi ellenforradalom alatt a párt és a néphatalom védelmében hősi halált halt 50 karhatalmista elvtársat a részükre járó tisztelet további megadása érdekében a BM Karhatalom végleges állományába helyezem.

Egyidejűleg hatályon kívül helyezem az ORFK közbiztonsági helyettesének ezzel kapcsolatos 1957. évi 03. sz. utasítását.

Az ezred, illetve zászlóaljparancsnokok gondoskodjanak arról, hogy az egységükhöz helyezett hősi halottak az alegységek névsorában szerepeljenek és a továbbiakban a Szolgálati Szabályzat Belszolgálati Utasítás 207. pontja szerint járjanak el.

[…]

Jelen parancsom a BM Karhatalom egész személyi állománya előtt kihirdetendő.

 

[Az érvényes miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok, utasítások, közös utasítások gyűjteménye 1958. Budapest, Belügyminisztérium, 1959. 67–69.]