1955. február 9. A belügyminiszter 6. számú parancsa Az államvédelmi szervek ügynöki munkájának alapelvei című instrukció kiadásáról

Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma                                   Szigorúan titkos!

Hiv.szám.: 2-3/6/1955.                                                                                                                                

 

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének 6. számú parancsa

Budapest, 1955. február hó 9-én

 

A Belügyminisztérium államvédelmi-operatív szervei számára kiadom „Az államvédelmi szervek ügynöki munkájának alapelvei” című instrukciót. A kiadással egyidejűleg megparancsolom:

1.   Ezt az anyagot a vezetők „Szigorúan Titkos – Különösen Fontos” okmányként kezeljék és őrizzék.

2.   Minden vezető, aki az instrukciót megkapta, valamint a vezetők államvédelmi-operatív helyettesei kötelesek teljes egészében kiválóan ismerni, és az alárendelt államvédelmi-operatív szervek ügynöki munkáját az instrukció előírásainak megfelelően vezetni, irányítani.

3.   A 2. pontban említett vezetők az alárendelt államvédelmi szervek operatív beosztottainak oktatását (úgy a szervezett továbbképzés keretein belül mint a gyakorlati munka végzése közben) az instrukcióban meghatározott elvek alapján kötelesek végezni. Az instrukcióban előírtakat előbb a vezetők sajátítsák el. A vezetők ezután oktassák az operatív beosztottakat szakmai megbeszéléseken, operatív értekezleteken, stb.

1955. április 1-ig el kell érni, hogy az államvédelmi szervek összes vezetői és operatív beosztottai az instrukció előírásait, a rájuk vonatkozó mértékben kiválóan ismerjék, és a gyakorlatban helyesen alkalmazzák. Ennek végrehajtását a megyei főosztályvezetők nekem, a központi szervek vezetői az illetékes miniszterhelyetteseknek írásban jelentsék.

4.   Annak érdekében, hogy a Belügyminisztérium államvédelmi szervei ügynöksége összetételében az instrukció előírásainak mindenben megfeleljen, külön intézkedem. Addig is, míg az idevonatkozó parancsom megjelenik, az új beszervezéseknél az instrukció előírásait következetesen be kell tartani, az ügynökségből való kizárásokra pedig az előző utasításaim érvényesek.

 

Piros László s.k.

államvédelmi altábornagy

a Magyar Népköztársaság belügyminisztere

 

Kapják: Miniszterhelyettes elvtársak,

Belügyminisztérium központi államvédelmi-operatív főosztályok, önálló osztályok vezetői és azok helyettesei,

Megyei (budapesti) főosztályok vezetői és azok államvédelmi-operatív helyettesei,

HÖR és BKH Parancsnoka és Felderítő Osztály Vezetője,

BM Személyzeti Főosztály Vezetője,

Tanulmányi Osztály vezetője,

Dzerzsinszkij Iskola parancsnoka megfelelő példányszámban,

BM Módszertani Iroda vezetője,

BM Titkárság Vezetője és az

Ellenőrzési Osztály vezetője

BM X. és VIII. osztály vezetője.

 

[ÁBTL 1.5. 7. kötet 2-3/6/1955. Körpecséttel hitelesített, aláírás nélküli, kétoldalas nyomtatvány.]