1957. március 9. A Munkásőrség Országos Parancsnokának és az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének 1. számú parancsa a Munkásőrség egységei, a rendőri szervek és a karhatalmi alakulatok együttműködéséről

Szám: 8–102/1957.

 

A Munkásőrség Országos Parancsnokának és az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjének 1. számú parancsa

Budapest, 1957. március 9-én

 

Tárgy: Munkásőrség egységei, rendőri szervek és karhatalmi alakulatok együttműködése

 

A munkáshatalom megvédése, dolgozó népünk nyugalmának biztosítása, szükségessé teszi a munkásőrség egységei, rendőri szervek és karhatalmi alakulatok szoros együttműködését a március és április hónapokban végrehajtandó feladatokban.

A szoros együttműködés érdekében megparancsoljuk:

1.      Az országos, a budapesti és megyei rendőr-főkapitányságokon szervezett operatív bizottságokba a munkásőrség országos, budapesti, megyei parancsnokát be kell vonni.

2.      A munkásőrség egységeit szükség szerint fel lehet használni az 1957. évi 13. sz. tvr. III/10. alapján karhatalmi, őrzési feladatokra. A végrehajtandó feladatokat úgy tervezzék meg, hogy az egységek elsősorban pártházakat, fontos objektumokat, ipari üzemeket őrizzenek, biztosítsák a párt és állami rendezvények zavartalanságát.

Karhatalmi feladatok végrehajtása esetén a munkásőrség egységei csak csapatalakulatokban használhatók fel, rendőri és karhatalmi egységekkel közösen.

3.      A munkásőrséf egységeinek esetleges riadóztatására a szükséges intézkedéseket tegyék meg.

4.      Utasítjuk a budapesti és valamennyi megyei főkapitányt, hogy valamennyi rendőri és karhatalmi beosztottnak tegyék oktatás tárgyává a munkásőrség egységeinek megalakulását, az egységek feladatát, működésük területét, valamint ismertessék annak ruházatát, karszalagját, jelvényét és igazolványát

Hozzák a személyi állomány tudomására, hogy a munkásőrség tagjai, úgy csapatalakulatban, mint egyénileg is fegyverviselésre jogosultak.

5.      A Magyar Népköztársaság Belügyminiszter-helyettesének 5. sz. parancsa fegyverhasználatra vonatkozó rendelkezéseket [sic!] ismertetni kell a munkásőrség egész személyi állományával.

Utasítom a budapesti, megyei főkapitányságok vezetőit, hogy ezen parancsomat a budapesti kerületi és megyei városi és járási kapitányságokon is hajtsák végre.

 

Elvárjuk, hogy a munkásőrség egységei, a rendőri szervek és a karhatalmi alakulatok dolgozó népünk nyugalma, szocialista rendünk megvédése érdekében szorosan együttműködjenek.

 

[Az érvényes miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok, utasítások, közös utasítások gyűjteménye 1957. Budapest, Belügyminisztérium, 1959. 499–500.]