1957. március 20. A belügyminiszter 3. számú parancsa a személyi állomány dicséretben részesítéséről a március 15-ei biztosítás megszervezéséért

Szám: 6–200/1957.

 

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének 3. számú parancsa

Budapest, 1957. március hó 20-án

 

Az októberi ellenforradalom leverése után a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány dolgozó népünk támogatásával államunkban a rendet helyreállította. Belső ellenségeink a külföldi imperialista rádiók uszításának segítségével arra készülődtek, hogy márciusban nemzeti szabadságünnepünk felhasználásával ismét megzavarják dolgozó népünk nyugalmát és rendjét.

Dolgozó népünk összefogása és rendészeti szerveink helytállása ezen kísérleteket már csírájában elfojtotta és teljes egészében biztosította március 15-ének a magyar nemzeti hagyományokban gyökeredző szokás szerinti megünneplését. Ezért a rendőrség politikai nyomozó szerveit, a karhatalmi közrendvédelmi és bűnügyi szolgálat beosztottait és parancsnokait, a honvédségi, határőr és munkásőr alakulatokkal vállvetve kifejtett kiváló jó munkájukért dicséretben részesítem.

Ezen parancsomat a BM összes szerveinek személyi állománya előtt ismertetni kell.

 

[Az érvényes miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok, utasítások, közös utasítások gyűjteménye 1957. Budapest, Belügyminisztérium, 1959. 3.]