1957. május 3. A belügyminiszter 12. számú parancsa a BM Politikai Nyomozó Főosztály osztályainak elnevezéséről és számozásáról

Szám: 6–200/1957.

 

A Magyar Népköztársaság Belügyminiszterének 12. számú parancsa

Budapest, 1957. május hó 3-án

 

A BM Politikai Nyomozó Főosztály osztályainak elnevezése és számozása 1957. május 6-tól a következő:

I. Osztály megnevezése: Katonai elhárító osztály,

II. Osztály megnevezése: Kémelhárító osztály,

III. Osztály megnevezése: Hírszerző osztály,

IV. Osztály megnevezése: Közlekedési szabotázs elh. osztály,

V. Osztály megnevezése: Belsőreakció elleni harc osztály,

VI. Osztály megnevezése: Ipari szabotázs elh. osztály,

VII. Osztály megnevezése: Mezőgazdasági osztály,

VIII. Osztály megnevezése: Vizsgálati osztály,

IX. Osztály megnevezése: Figyelő és környezettanulmányokat készítő oszt.,

X. Osztály megnevezése: Operatív technikai osztály,

XI. Osztály megnevezése: Operatív nyilvántartó osztály,

XIII. Osztály megnevezése: Országos Rejtjel Központ,

XIII. Osztály megnevezése: „K” Ellenőrzési osztály,

XV. Osztály megnevezése: Hírosztály,

XVI. Osztály megnevezése: Rádióelhárító osztály.

Az osztályok megnevezését szigorúan titkosan kell kezelni, és biztosítani kell a megfelelő konspirációt.

Hivatalos iraton az osztály megjelöléseként csak a fedőszámot szabad használni. Külső szerv felé, valamint magánosokkal való érintkezés során mind a fedőszám, mind az elnevezés használata szigorúan tilos.

A megyei politikai nyomozó osztályok alosztályainak számozása a vonalas elvnek megfelelően a jövőben a központi osztályokéval azonos.

A Politikai Nyomozó Főosztály osztályvezetői és a megyei politikai nyomozó osztály vezetői gondoskodjanak a parancs állományuk előtt való megfelelő ismertetéséről.

 

[Az érvényes miniszteri, miniszterhelyettesi parancsok, utasítások, közös utasítások gyűjteménye 1957. Budapest, Belügyminisztérium, 1959. 6.]