Szerzők

Ablonczy Balázs
tudományos főmunkatárs, MTA BTK Történettudományi Intézet Trianon 100 kutatócsoport
Ábrahám Balázs
levéltáros, ÁBTL
Argejó Éva
szociológus
Bacher Dieter
Balogh Eszter
levéltáros, MNL Somogy Megyei Levéltára
Bandi István
történész, szociológus, ÁBTL
Baráth Magdolna
történész, ÁBTL
Bare, Duncan
történész, Karl-Franzens-Universität (Graz)
Barta Milán
történész, osztályvezető, Totalitárius Rezsimeket Kutató Intézet (Prága)
Bartha Ákos
történész, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont - Történettudományi Intézet
Bencsik Péter
történész, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem BTK
Bikki István
levéltáros, ÁBTL
Boér Zoltán
doktorandusz, Károli Gáspár Református Egyetem - Történelemtudományi Doktori Iskola
Borvendég Zsuzsanna
történész, jogász, ÁBTL
Bottoni, Stefano
történész, tudományos munkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Oldalak