Szerzők

Ábrahám Balázs (1972, Budapest) levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Argejó Éva (1955, Miskolc) szociológus, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Balogh Eszter (1986, Kaposvár) segédlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára

Bandi István (1973, Marosvásárhely) történész−szociológus, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Baráth Magdolna (1964, Nagykáta) történész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Bartha Ákos (1982, Budapest) történész

Bencsik Péter  (1971, Kaposvár) történész, Egyetemi adjunktus, SZTE BTK. (Szeged)

Bikki István levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Boér Zoltán (1984, Budapest) doktorandusz, Károli Gáspár Református Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola

Borvendég Zsuzsanna  (1974 Tatabánya) történész, jogász, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Bukała Marcin  (1983, Rzeszów, Lengyelország), történész, kutató, Nemzeti Emlékezet Intézete Rzeszów-i Kirendeltség (IPN Rzeszów)

Cristina Petrescu történész, Bukaresti Egyetem Politikatudományi Kar

Csatári Bence (1972) történész, újságíró, Médiatámogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA)

Cseh Gergő Bendegúz (1966, Budapest) levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Cserényi-Zsitnyányi Ildikó (1974, Budapest) történész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Dennis Deletant (1946) is Professor of Romanian Studies, School of Slavonic and East European Studies, University College, London. Retired in 2011. 

Dorothee Wierling (1950) történész, igazgatóhelyettes, Forschungsstelle für Zeitgeschichte, Hamburg
Foto: Ulrike Rustemeyer

Dragos Petrescu történész, egyetemi tanár, Bukaresti Egyetem Politikatudományi Kar, a Securitáte Irattárait Vizsgáló Országos Bizottság elnöke

Duncan Bare (1988, Kingston/USA) történész, Karl-Franzes University of Graz. Department of Contemporary History. Doctoral candidate and Sessional Staff.

Ehrenberger Róbert (1974, Zirclevéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Eperjesi Zoltán (1977, Zilah) történész, Károli Gáspár Református Egyetem, PhD

Huhák Heléna (1987.Kazincbarcika) ttörténész-doktorandusz, kutató MTA BTK, COURAGE Horizon2020 project

Farkas Gyöngyi (1960, Budapest) történész-muzeológus, Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár

Fekete Rajmund (1987, Hatvan) sajtómunkatárs, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Kormányzati Kommunikációért Felelős Államtitkárság

Fried Ilona italianista, kultúrtörténész, ELTE BTK Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék

Frojimovics Kinga (1971, Budapest) történész-levéltáros, Yad Vashem Archives (Jeruzsálem) és Wiener Wiesenthal Institute (Bécs)

Gál Éva kandidátus (1928, Budapest) ny. múzeumi tudományos főmunkatárs

Gellért Ádám (1982) nemzetközi jogász 
Gellért János (1947) újságíró

Gyarmati György (1951, Miskolc) történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója

Izsa Jenő (1949-2010, Homokbödöge) nyugállományú honvédtiszt

Jens Gieseke (1964, Lagenhagen) történész, Zentrum für Zeithistorische Forschung, Potsdam

Jobst Ágnes (1959, Budapest) könyvtáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Joób Máté (1972, Debrecen) teológus, lelkigondozó, egyetemi docens, SE Mentálhigiéné Intézet

Kecskés D. Gusztáv (1967, Budapest) történész, PhD (Sorbonne Paris III, Pécsi Tudományegyetem), tudományos főmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet

Kerepeszki Róbert (1982, Szolnok) történész, egyetemi tanársegéd, DE, BTK, Történelmi Intézet Modernkori Magyar Történeti Tanszék

Keresztes Csaba (1976, Budapest) Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, levéltáros

Kinda Gabriella (1971, Brassó, Romániafilozófus-történész, Andrássy Gyula Egyetem

Kis-Kapin Róbert (1973, Kisvárda) levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Kiss Norbert Péter (1983, Kaposvár) levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára

Klenjánszky Sarolta (1979, Budapest) történész-szociológus, ELTE BTK - Sciences Po Paris, PhD

Kosztyó Gyula (1986, Beregdéda) történész-levéltáros, PhD-hallgató (Pázmány Péter Katolikus Egyetem), levéltári kutató (United States Holocaust Memorial Museum)
Kovács Csaba (1976, Paks) történész, kézirattáros, Központi Statisztikai Hivatal, Könyvtár

Kovács Tamás (1979, Kaposvár) történész-levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Kónyáné dr. Kutrucz Katalin (1948, Érsekújvár) jogász, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Köbel Szilvia (1979, Kaposvár) jogász, jogtörténész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Körber Ágnes (1944, Újvidék) művészettörténész, szerkesztő

Krahulcsán Zsolt (1971, Veszprém) történész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Krajsovszky Gábor (1966, Budapest) gyógyszerész, egyetemi docens, SOTE, Szerves Vegytani Intézet

Laczó Ferenc (1982, Budapest) tudományos munkatárs (Jénai Egyetem), vendégelőadó (Bázeli Egyetem)

Liviu Țăranu (1976, Hârlău/Harló) történész, a Szekuritáté Levéltárait Vizsgáló Országos Tanács (CNSAS) levéltárának főtanácsosa

Lupkovics György (1959, Nyíregyháza) jogász

Mészáros Dániel (1991, Budapestlevéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Mitrovits Miklós (1978, Pécs) történész, polonista, tudományos kutató, MTA BTK TTI

Molnár Gábor (1971, Budapest) geofizikus, MTA-ELTE Geológiai, Geofizikai és Űrtudományi Kutató Csoport

Müller Rolf (1974, Kaposvár) történész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Müller Gabriella (1986, Tiszalök) történész, Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala

Nagy Péter (1992, Budapest) történész

Nagy-Csere Áron (1979, Mosonmagyaróvár) történész, Nemzeti Örökség Intézete

Dr. Nánási László PhD (1960, Kiskunfélegyháza) főügyész, Bács-Kiskun Megyei Főügyészség

Okváth Imre (1956, Gyöngyös) történeti jegyző, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Orbán-Schwarczkopf Balázs (1971, Budapest) levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Orgoványi István (1970, Kecskemét) levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Ötvös István, (1972) történész, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Politológia Tanszék.

Palasik Mária (1957, Fegyvernek) történész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Pál István (1974, Pécs) történész, ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék, adjunktus

Pál Zoltán (1987, Budapest) az ELTE BTK történelem és levéltár szakos hallgatója, mesterképzés. Az Eötvös Collegium Történész Műhelyének tagja.

Papp István (1979, Mezőtúr) történész-levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Petrás Éva (1968, Dunaújváros) történész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Petrikné Vámos Ida (1948, Jágónak) levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Pihurik Judit (1955, Békéscsaba) történész, SZTE, BTK, Történeti Segédtudományok Tanszék

Pócs Nándor  (1988, Margitta, Romániatörténész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Rainer M. János (1957, Budapest) történész, OSZK 1956-os Intézet - Eszterházy Károly Főiskola

Révész Béla (1951, Budapest) jogász, szociológus, politológus, történész. A történettudomány kandidátusa, egyetemi docens, SZTE ÁJTK Politológiai Tanszék. (Szeged)

Simon István(1960, Budapest) történész-levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, 1945 utáni Kormányszervek Főosztálya

Slachta Krisztina (1980) szociológus-történész, egyetemi tanársegéd, PTE, BTK

Soós Mihály (1968, Szarvas) levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Stefano Bottoni (1977, Bologna) történész, tudományos munkatárs, MTA Történettudományi Intézet

Sümegi György (1947, Kaposvár) művészettörténész

Szakolczai Attila (1961), levéltáros, BFL

Szeredi Pál (1955, Budapest), történész, Általános Vállalkozási Főiskola,

Szécsényi András (1979, Budapest) történész, muzeológus, Holokauszt Emlékközpont

Sz. Kovács Éva () levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Szűts István Gergely (1977, Miskolc) levéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára

Tabajdi Gábor (1980, Budapest), doktorandusz, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Takács Tibor (1974, Nyíregyháza) történész, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Tóth Eszter (1968, Budapest) levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Tóth Eszter Zsófia (1975, Budapest) történész-levéltáros, Magyar Országos Levéltár

Tóth Judit (1978, Hatvan) főlevéltáros, Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

Tulipán Éva (1975, Budapest) történész-kutató, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum

Turbucz Dávid (1984, Budapest) történész, tudományos segédmunkatárs, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet

Unger Gabriella (1974, Budapest) levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Ungváry Krisztián (1969, Budapest) történész, az 1956-os Intézet tudományos munkatársa

Varga Krisztián (1973, Debrecen) történész, rendőr százados, Pest Megyei Rendőr főkapitányság

Varga Zsuzsanna (1970, Salgótarján) történész, ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék, habil. egyetemi docens

Varsányi Erika (1944, Kassa) történész, BME docens, nyugdíjas

Vekov Károly (1947, Budapest) nyugalmazott egyetemi tanár, Babeș-Bolyai Egyetem (Kolozsvár)

Vörös Géza (1970, Budapest) történész-levéltáros, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Vukman Péter (1980, Nagyatád) tudományos munkatárs, SZTE BTK Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék