A Betekintő az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tudományos folyóirata, amely évente négy alkalommal jelenik meg. A Betekintő szaktanulmányokat, forrásközléseket és recenziókat, illetve az ÁBTL rendezvényeivel kapcsolatos ismertetéseket közöl. A folyóirat életre hívását az intézmény tudományos tevékenységének bővülése és gazdagodása tette lehetővé és szükségessé 2007-ben. A Betekintő kezdetben internetes folyóiratként létezett, 2020 őszétől pedig nyomtatott formában is megjelenik. A lap címe kifejezi saját „ars poeticáját”: bepillantást kíván nyújtani az 1990 előtt keletkezett állambiztonsági iratokba és a politikai rendőrség működésébe.

Az elmúlt évtizedben örvendetes módon gyarapodott a politikai rendőrség történetére vonatkozó tanulmányok, forrásközlések és monográfiák sora. Ezek alapján egyértelművé vált, hogy az állambiztonsági szolgálatok múltja csak az adott korszak hazai és nemzetközi viszonyaiba ágyazva érthető meg. A fentieknek megfelelően az utóbbi időben a folyóirat látóköre – illeszkedve egyszersmind a jelenkortörténetben megmutatkozó tudományos diskurzus tágulásához – kibővült. A Betekintő ezért helyet ad a 20. századi, tágabban értelmezett magyar és egyetemes történelemmel foglalkozó tudományos közleményeknek is.

A Betekintő korábbi felelős kiadója: Gyarmati György (2007–2017)
A lap korábbi főszerkesztői: Takács Tibor (2007–2008), Müller Rolf (2009–2010), Krahulcsán Zsolt (2011–2017), Papp István (2018–2021), Pócs Nándor (2021–2022)
A szerkesztőség korábbi tagjai: Cseh Gergő Bendegúz (2007–2017), Müller Rolf (2007–2012), S. Varga Katalin (2007–2008), Takács Tibor (2007–2011), Papp István (2013–2018), Petrás Éva (2017–2019), Kis Péter (2020), Krahulcsán Zsolt (2017–2020), Pócs Nándor (2018–2020), Kondor Tünde (2021), Szécsényi András (2022, Katona Klára (2021-2023)

BETEKINTŐ

Kiadja: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Felelős kiadó: Cseh Gergő Bendegúz

Főszerkesztő: Szécsényi András

Szerkesztők: Takács Tibor, Katona Klára, Krajcsír Lukács, Lengyel Eszter, Pap Péter István

Szerkesztőségi titkár: Joó Adrienn

Grafikus tervező: Gyulai Kati

Olvasószerkesztő: Tiszóczi Tamás

Angol nyelvi szerkesztő: Hegedüs Gyula

Informatikai szerkesztő: Borkúty László

Szerkesztőség címe: 1067 Budapest, Eötvös u. 7.

Elektronikus levélcím: betekinto@abtl.hu

ISSN: HU ISSN 1788 – 7569