Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára fontosnak tartja, hogy minél több, a tudományos forrásközlés követelményeinek megfelelő publikáció, illetve szaktanulmány és recenzió lásson napvilágot. E törekvést példázzák monográfiáink, tanulmány- és forrásköteteink, és ezzel a céllal indítottuk 2007-ben az évente négy alkalommal megjelenő internetes folyóiratunkat, a Betekintőt. A lap címében hordja szerkesztőinek „ars poeticáját”: bepillantást kívánunk nyújtani az 1990 előtt keletkezett állambiztonsági iratokba. Maga a kifejezés, a „betekintés” az állambiztonsági szaklevéltárat létrehozó 1994. évi XXIII. törvényben még az egykori politikai rendőrség áldozatainak, az áldozatok utódainak azon jogát jelentette, hogy a személyükkel kapcsolatos állambiztonsági iratokat megismerhették, másoltathatták.

A több mint 10 éve működő lapunk 2020 őszétől nyomtatott formában is elérhető a nagyobb közgyűjtemények és tudományos intézetek polcain. Az elmúlt évtizedben örvendetes módon gyarapodott a politikai rendőrség történetére vonatkozó forrásközlések és tanulmányok, monográfiák sora. Egyre jobban elfogadottá válik az a szakmai körökben lassan konszenzussá váló vélemény, mely szerint az állambiztonsági szolgálatok története csak az adott korszak hazai és nemzetközi viszonyaiba ágyazva érthető meg. Éppen ezért szeretnék a Betekintőben az 1945 és 1990 közötti magyar és egyetemes történelemmel foglalkozó írásoknak is helyet adni. Évente egy tematikus számot szeretnénk kiadni, ezekre vonatkozó publikációs felhívásainkat a honlapon olvashatják.

A Betekintő korábbi felelős kiadója: Gyarmati György (2007–2017)
A lap korábbi főszerkesztői: Takács Tibor (2007–2008), Müller Rolf (2009–2010), Krahulcsán Zsolt (2011–2017), Papp István (2018-2021)
A szerkesztőség korábbi tagjai: Cseh Gergő Bendegúz (2007–2017), Müller Rolf (2007–2012), S. Varga Katalin (2007–2008), Takács Tibor (2007–2011), Papp István (2013-2018), Petrás Éva (2017-2019), Kis Péter (2020), Krahulcsán Zsolt (2017-2020), Pócs Nándor (2018-2020), Kondor Tünde (2021)

BETEKINTŐ

Kiadja: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

Felelős kiadó: Cseh Gergő Bendegúz

Főszerkesztő: Pócs Nándor

Szerkesztők: Takács Tibor, Katona Klára, Szécsényi András

Szerkesztőségi titkár: Joó Adrienn

Grafikus tervező: Gyulai Kati

Olvasószerkesztő: Tiszóczi Tamás

Angol nyelvi szerkesztő: Hegedüs Gyula

Informatikai szerkesztő: Borkúty László

Szerkesztőség címe: 1067 Budapest, Eötvös u. 7.

Elektronikus levélcím: betekinto@abtl.hu

ISSN: HU ISSN 1788 – 7569