Románia

Alexandru Nicolaescu
Írott szó a román parasztoknak
Esettanulmány az Ekésfront lapjáról (1944-1953)
Bandi István
Fejezetek a Securitate Felderítő Szolgálatának tevékenységéből, különös tekintettel a nyugati határszakaszon elkövetett jogellenes határátlépésekre (1968-1989)
Fő témakör:
szervezettörténet

Oldalak