Dennis Deletant
A román állambiztonság szervezeti felépítése és működése, 1944–1989
(1. rész)
Címkék:
Alexandru Nicolaescu
Írott szó a román parasztoknak
Esettanulmány az Ekésfront lapjáról (1944-1953)
Bandi István
Fejezetek a Securitate Felderítő Szolgálatának tevékenységéből, különös tekintettel a nyugati határszakaszon elkövetett jogellenes határátlépésekre (1968-1989)
Fő témakör:
szervezettörténet
Liviu Țăranu
A Securitate szervezettörténeti változásai, 1948–1989
Pál János
Ellenálló, alkalmazkodó, kiszolgáló?
Kiss Elek unitárius püspök egyházkormányzása az állambiztonsági források szemszögéből (1945–1971)
Fő témakör:
egyháztörténet
Cristina Petrescu – Dragoş Petrescu
A vitatott forradalom
Az 1989. december 16–22-i román forradalom
Bandi István
Az 1989-es romániai forradalomba való magyar beavatkozás kérdése
Papp István
Töredezett határidőnapló Erdélyből
Markó Béla: Egy irredenta hétköznapjai (Lehallgatási jegyzőkönyvek, 1986. április – 1989. december). Csíkszereda, Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2009.
Fő témakör:
kritika

Pages