Románia

Medgyesi Konstantin
Tizenhét perc, ami megtörte Grósz Károly karrierjét
Liviu Țăranu
A Külügyi Hírszerző Központ létrehozása Romániában, 1978
Szervezettörténeti vázlat
Főcze János
Egy élet a székely faluközösség szolgálatában
Imreh István életrajzáról
Fő témakör:
kritika
Bandi István
„A Duna hullámain”
Beszámoló Dr. Laura Stancu, az ACNSAS igazgatója 2014. március 27-én Bukarestben elhangzott előadásáról
Címkék:
Balogh F. András
Megjegyzések a román titkosszolgálati iratok kutatásához
Balogh Edgár és a Korunk példája
Fő témakör:
történeti emlékezet
Dennis Deletant
A román állambiztonság szervezeti felépítése és működése, 1944–1989
(1. rész)
Címkék:
Alexandru Nicolaescu
Írott szó a román parasztoknak
Esettanulmány az Ekésfront lapjáról (1944-1953)
Bandi István
Fejezetek a Securitate Felderítő Szolgálatának tevékenységéből, különös tekintettel a nyugati határszakaszon elkövetett jogellenes határátlépésekre (1968-1989)
Fő témakör:
szervezettörténet

Pages